Onderwerpen

 • Meer techniekstudenten nodig!

  Een herkenbaar signaal van Philip Mol, voorzitter MBO college airport en nog zo wat titels over de zoektocht naar stages, en wat er mis gaat in de poging om meer studenten voor de techniek te werven. Ging ook dit artikel over op MBO-today. Ik citeer: Focus op korte termijn, focus op de eigen techniek ‘niche’ (onbekend maakt onbemind) en gebrek aan stagebegeleiding vormen de belemmeringen. Ook komen de extra toegezegde stagemiddelen niet op de juiste plek terecht.

 • Grappig genoeg moest ik twee keer lezen voor ik zag dat dit over bedrijven gaat. Ik zou hetzelfde over scholen kunnen zeggen. Het grootste probleem is dat beide types organisatie elkaar niet vanzelfsprekend snappen omdat ze qua taal, cultuur en tempo zo van elkaar verschillen. En precies wat wij met bijvoorbeeld https://stagetekortenoplossen.nl aanpakken in de luchtvaartsector en de techniek.

 • STAGEPLEKKEN GEZOCHTSTAGEPLEKKEN GEZOCHTwww.ao-metalektro.nl

  FME, partnerbranches, SBB en bedrijven in de technologische industrie bundelen de krachten om ervoor te zorgen dat er voor iedereen met interesse in techniek een stageplek beschikbaar is. Het gaat om stageplekken in een BBL-traject (leerbaan ofwel werkend leren) en om de BOL-stages. Heb je kansen in deze branche/sector? Meer weten over ondersteuningsmogelijkheden? Even lezen!

 • Ideas on Stage 2021Ideas on Stage 2021www.s-bb.nl

  Er is jaarlijks de uitreiking voor de prijs van beste leerbedrijf van het jaar. Gebeurd al tijden, ik mocht ooit dagvoorzitter zijn voor de uitreiking beste leerbedrijf en praktijkopleider in de creatieve sector (2011 dacht ik, in Beeld en Geluid, toen van Casper van der Busken de prijs won). Dit jaar gaat het natuurlijk allemaal anders, maar er is een leuk alternatief bedacht. Dank aan Henk Harink voor het signaal!

 • If You Think Downsizing Might Save Your Company, Think AgainIf You Think Downsizing Might Save Your Company, Think Againhbr-org.cdn.ampproject.org

  Bezuinigen op je werknemers is op korte termijn wellicht logisch, maar op lange termijn problematisch. Met stages is het, sorry dat ik zo drammerig ben, echt hetzelfde aan de hand. Het zijn de bedrijven die nu wél durven te investeren in de verbinding met jong talent (en niet platliggen zoals bijv horeca) waar op de middellange en langere termijn minder problemen zullen zijn met het werven van nieuwe mensen.